Wat is de betalingstermijn ?

  • 0

Wat is de betalingstermijn ?

Viewed 640 Times 0 Comments

Elk factuur dient te worden voldaan binnen 31 dagen na factuurdatum.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)

Archief